GPS kizárólag szőke , szédült , szeleburdi hölgyeknek

GPS kizárólag szőke , szédült , szeleburdi hölgyeknek

/ …avagy ez egy mese vala ,a hős lovagról /

… kétszer volt, hol nem volt Udvaron ,Lánycsókon és Kozármislenyen is túl … de még Orfűn innen ….egy nyári arcpirító napon ,amikor a hőmérők is a pécsi Zsolnay-kút vizébe dugták a fejüket …elindult vala az ő kijelölt útján a család elsőszülött leánya szerencsét próbálni , hűséges jegyzőnőjével ,aki élesre töltött Nikonjával védte ,óvta ezt a feltérképezetlen utat…

…megszámlálhatatlan útjelzőtábla hiányon és félrevezető jelzésen át vezetett ez az ösvény , a megálmodott város szívébe …..ami csak hatósági engedéllyel vala bevehető….mégis a hűséges jegyzőnő ,aki maga az élő zene – egyben túravezető és hősünk művészeti életének táptalaja – büntetőcédulát megvető bátorsággal a tiltott zónába kormányozta autóját , hogy kényelmes öltözőt és pihenőhelyet biztosítson az elsőszülött leánynak , ki vala igen feldúlt állapotban …
orcája színezete hasonló a sorompók megálljt parancsoló piros lámpáihoz …
…érezték ,tudták ,hogy nem adhatják fel … érezték ,tudták,hogy jön a hős lovag… és lőn gondolatuk beteljesedett…épp előttük állt a férfi ,aki a remény zöld színű ruháját viselte ,kinek kezében üzemanyag töltő pisztoly,de szívében könyörület és szemében döbbenet vala ….de állta a sarat és szelídségével lecsillapította felhevült lelküket…majd szépen sorjában választ adott az összes felmerült kérdésre az útiránnyal kapcsolatban …….az ajkain közben széles és megnyugtató mosoly, mely hű kísérője lett a tovahaladó kissé szédült leányzóknak…

…minden jó, ha vége jó …

… a leány, az elsőszülött ,ki jár vala a maga útján , az egyetlen Úton ,hol sok-sok ,maguk ösvényén egyedül és párban haladó igaz emberrel találkozott vala a kijelölt városban , a kétszárnyú fekete vaskapu takarta épületben …
ezen találka zsibbasztóan hihetetlen és felejthetetlen mérföldköve vala életének……de ekkor, a jegyzőnő elérkezvén látta az időt a visszaindulásra ….vissza a maga városába ….,ez út egyszerűnek tűnt vala, de hősnőink bármit bonyolulttá tudtak változtatni a pillanat töredéke alatt …..a harmadik ízben hiábavalóan megtett izgalmas kör után , egy zsákutcai torkolat előtt ,járművük szélvédőjén keresztül délibábot véltek megpillantani… ez a délibáb ,nagyon is élőnek és ismerősnek tűnt vala .. .habár remény zöld ruhája és üzemanyagtöltő pisztolya hiányában csak ismerős jó szíve kandikált ki a mosolya mögül…. a délelőtti döbbenet vala ismét szemeiben , amiknek nem hitt, most , itt ezen a lüktető nyári délután ….százötvenezer-negyvenhat ember közül ,ki ebben a városban lakott vala , éppen vele, a délelőtti útvonal probléma megoldójával találkozánk… ezen találkozások csak a szőke, szeleburdi és kissé szédült elsőszülött leányok kiváltsága …vala.

2017. 08.06.

Comments are closed.